3 Października

O naszych cenach...

Bardzo często pierwszym pytaniem jakie słyszymy od nowego Klienta jest pytanie w rodzaju "A jakie macie ceny?". I równie często, kiedy w odpowiedzi to my zaczynamy zadawać pytania, Klient okazuje rozczarowanie, powołując się na oferty innych firm, które cenniki udostępniają online lub w postaci drukowanej. Takie sytuacje bywają stresujące dla obu stron: my mamy poczucie, że nie spełniliśmy oczekiwań Klienta, a Klient ma odczucie, że nasza polityka cenowa jest nieprzejrzysta, albo że coś przed nim ukrywamy.

Prawda jest natomiast zupełnie inna, co najłatwiej będzie zilustrować przykładem:

Drukarnia, która drukuje wizytówki lub inne prace z zastosowaniem wąskiego asortymentu materiałów i technik wykończeniowych może z łatwością opracować cennik, w którym tylko kilka zmiennych - takich jak nakład czy liczba kolorów - wpływać będzie na cenę usługi. Przykładem skrajnym takiej sytuacji są wizytówki drukowane przy użyciu druku laserowego - bez użycia klisz, blach, nakładania farb na wałki maszyny offsetowej i innych czynności niezbędnych w trakcie realizacji "prawdziwej" produkcji prac drukarskich. Innym przykładem mogą być drukarnie, drukujące liczne prace dla różnych klientów na tym samym arkuszu drukarskim - zbierają one zlecenia i realizują je zbiorczo, starając się zapewnić "uśrednioną" najlepszą jakość wszystkim pracom na arkuszu, co w praktyce często jest niemożliwe do osiągnięcia.

W naszej drukarni, wymagający Klient decyduje o wszystkich cechach produktu końcowego: o rodzaju papieru (w tym gatunków niestandardowych), o rodzaju zadruku (CMYK lub tzw. kolory pantonowe), o technikach uszlachetniających i innych cechach wizualnych i technicznych realizowanej przez nas pracy. Wzięte razem dają one niemal nieskończoną liczbę wariantów i bardzo zróżnicowane koszty różnych konfiguracji tych cech. Koszty te kalkulowane są odrębnie dla każdego zlecenia z uwzględnieniem zasobów materiałowych, nakładu pracy i technicznego skomplikowania jego realizacji.

Czy to oznacza, że nasza drukarnia jest droga, albo przynajmniej droższa niż inne? Z pewnością nie, jeśli porównamy ceny usług o takim samym zakresie i jakości u nas i u naszej konkurencji. Czy moglibyśmy opublikować "cennik"? Ależ owszem: informację w rodzaju "U nas wizytówki już od 00,25 zł!", albo tabelki z wyceną kilku podstawowych rodzajów prac moglibyśmy zamieścić na stronach naszego serwisu - ale ukryłyby one to, co jest najsilniejszą stroną naszego studia i drukarni: nieograniczone możliwości twórcze i przebogate możliwości techniczne, niezbędne dla uzyskania spektakularnych efektów, jakich oczekują nasi Klienci.

Mówiąc krótko, nasz rynek, to rynek wyrafinowanych, zaawansowanych technicznie i perfekcyjnie wykonanych produktów poligraficznych w różnorodności form niedostępnej w większości firm konkurencyjnych. Potrafimy jednak - materiałowo, technicznie i logistycznie - zorganizować też produkcję materiałów drukowanych dla Klientów, których priorytetem są ekonomiczne rozwiązania techniczne.

Warto pamiętać, że zapytanie o cenę nie zajmuje zwykle więcej niż kilka minut czasu, odpowiedź na nie może czasem wymagać kilku telefonów i dość skomplikowanych obliczeń. Nie "uśredniamy" cen w górę i nie "uśredniamy" jakości naszych prac w dół. Ich jakość w pełni warta jest ich cen, a ich ceny jedynie odzwierciedlają tę jakość i poniesione przez nas nakłady.